شهر :
نوع:
درجه:

رودخانه کارون طویل ترین رودخانه ایران


ایران - خوزستان - اهواز رودخانه کارون

بزرگ‌ترین و طولانی ‌ترین رودخانه ایران که از تنگه های عمیق زاگرس شروع می شود و به سمت جلگه خوزستان حرکت می کند یکی از منابع عظیم آبی این منطقه و هدف گردشگری مسافران و اهالی این منطقه است . در گذشته این رودخانه، مسیر کشتیرانی هم بوده ولی به دلیل ساخت پل‌های متعدد این امکان وجود ندارد . در حال حاضر ۸ پل روی این رودخانه نصب شده است ..و همچنین دو پل دیگر به نام های پل طبیعت و پل جزیره بر روی این رودخانه احداث شده است.و نهمین پل در حال احداث میباشد.