شهر :
نوع:
درجه:

گرمابه تاریخی حاج ملا محمد تقی قزوین مرمت شد


حمام تاریخی حاج ملا محمد تقی از بناهای ارزشمند مربوط به دوره قاجار با 500 متر مربع بنا در محدوده تاریخی خیابان مولوی پایین تر از مدرسه صالحیه شهر قزوین واقع شده است که توسط حاج ملامحمد تقی قزوینی معروف به شهید ثالث بنا شد و با وجود گذشت بیش از 170 سال از ساخت این بنا جزو معدود گرمابه هایی است که هنوز به شیوه سنتی اداره می شود.

این بنای تاریخی دارای فضاهای سنتی بوده و بزرگترین فضای مرکزی یا سربینه حمام از هر طرف به یک نیم هشتی منتهی می شود که فضای مرکزی و نیم هشتی ها دارای تزئینات رسمی بندی زیبایی می باشد.

حضرتی ها در خصوص روند مرمت این گرمابه تاریخی اظهار داشت: عملیات احیا و باز زنده سازی این بنای مربوط به دوره قاجار از اوایل تیرماه سال جاری با تخصیص اعتبارات استانی و نظارت کارشناسان مرمت و تیم فنی میراث فرهنگی آغاز و بخش هایی از آن که در معرض آسیب جدی قرار داشت مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت.

با اجرای عملیات مرمت، بیشتر فضاهای این بنای تاریخی که دارای اندودی از آهک بود تراشیده و رسمی بندی ها، طاق ها و گنبدها پس از بند کشی مجدد و انجام عملیات دانه گذاری و تعویض آجرهای پوسیده، بطور مجدد با اندود آهک پوشیده شد و تعداد هشت عدد از نورگیرهای این بنا نیز بر اساس الگوهای سنتی بازسازی و مرمت گردید.

گرمابه حاج ملامحمد تقی 11 مرداد سال 1384 با شماره 12600 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.